Bootstrap

Responsive Media Heading

Responsive Media Heading
<div class="container">
<div class="d-flex flex-column flex-md-row">
<div class="mb-3 mb-md-0 mr-md-3 w-25"><img src="images/tea-cup.jpg" alt="Cup of Tea" class="img-fluid"></div>
<div class="demo-container-text">
<h5 class="mt-0 media-title">Thee bestaat voornamelijk uit water</h5>
<p>De totaal vaste stof die dat water bevat, is van invloed op het oplossingsvermogen van het water en de hoeveelheid thee die nodig is om tot eenzelfde resultaat te komen. Het water zal dus in hoge mate de smaak en het aanzicht, en dus de waardering bepalen.</p>
<p class="read-more clearfix"><a href="#" class="btn btn-success float-right">Lees meer...</a> </p>
</div>
</div>
</div>